PERŠTINA 1 ONLINE, středa 12:00-14:15

Zahájení: 3. července 2024

Rozsah: 10 x 135 minut

Lektor: Mgr. Alena Tomková, Ph.D.

5 700,00 Kč

Kurz "Perština 1" je určen úplným začátečníkům, kteří se s perštinou setkávají poprvé. Při výuce budeme mimo jiné používat učebnici perštiny od Manuchehra Kouchaka: A Textbook for Reading and Listening Comprehension in the Persian Language a řadu dalších materiálů, včetně poslechových. Během několika málo prvních lekcí zvládneme perské písmo a naučíme se dorozumět v běžných situacích. V rámci kurzu se také dozvíte mnohé o íránských a islámských reáliích. Po jeho absolvování budete schopni jednoduchými větami konverzovat na témata jako rodina, studium, zaměstnání a získáte dobré základy pro další studium perštiny.

Na této úrovni se naučíte:

 • číst a psát perskou abecedu
 • osobní zájmena
 • přivlastňování
 • množné číslo
 • číslovky a vyjádření času
 • dny v týdnu
 • přítomný čas sloves jako mít, být, pracovat, studovat, jíst, bydlet, chodit, kupovat apod.
 • minulý čas týchž sloves
 • přítomný čas průběhový

Konverzační témata zahrnují:

 • pozdravy, představování a zdvořilostní fráze
 • studium perštiny
 • studium na univerzitě
 • zaměstnání
 • popis dne
 • rodina a rodinný život
 • na letišti