VÝUKA ARABŠTINY A PERŠTINY V PRAZE

  • individuální, skupinová i firemní výuka moderní spisovné arabštiny, egyptské hovorové arabštiny, spisovné a hovorové perštiny
  • mnohaleté zkušenosti s výukou orientálních jazyků na všech úrovních, včetně univerzitní
  • využívání audiovizuální techniky a nejnovějších výukových metod
  • semestrální kurzy arabštiny, perštiny a turečtiny za bezkonkurenční ceny, přitom v malých skupinkách studentů

 

PhDr. Iveta Smržová, Ph.D. – zakladatelka jazykové školy Džám-e Džam – je absolventkou arabistiky a dějin a kultury islámských zemí na Filozofické fakultě UK. V červnu 2010 dokončila své doktorské studium tamtéž. Zároveň na FAMU připravuje disertační práci na téma postrevoluční íránská kinematografie. Během svého studia strávila několik let na různých blízkovýchodních univerzitách (Damašek, Alexandrie, Káhira, Tunis, Teherán). Orientální jazyky vyučuje již patnáct let (mj. na univerzitě či pro Ministerstvo obrany ČR) a v rámci svého výzkumného pobytu v USA (2004/05) absolvovala speciální kurz pro učitele orientálních jazyků na Georgetown University, přední instituci pro výuku orientálních jazyků. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí zaměřených na výuku orientálních jazyků a sleduje nejnovější vývoj v této oblasti. Toho času je na mateřské dovolené.

 

Otakar Smrž, Ph.D. vystudoval matematickou lingvistiku na Ústavu formální a aplikované lingvistiky Univerzity Karlovy v Praze. Ve své dizertaci navrhl a naprogramoval počítačový systém ElixirFM, který dokáže přesně a elegantně modelovat různé morfologické procesy v arabštině. Byl hlavním řešitelem projektu Prague Arabic Dependency Treebank, v němž šlo o podrobný lingvistický rozbor velkého množství textů a vývoj nástrojů pro automatické zpracování jazyka. V minulosti působil jako výzkumník v IBM Česká republika nebo na univerzitě Carnegie Mellon Qatar, poté jako produktový manažer vyhledávání v Seznam.cz. V současnosti vede víceoborovou skupinu programátorů v MSD. 

 

Mgr. Hana Reinerová vystudovala arabistiku a hebraistiku na Filozofické fakultě UK. Během studia strávila rok na University of Jordan v Ammánu, kde se kromě studia arabštiny věnovala jazyku a kultuře Nabatejců. V letech 2002-2007 působila jako lektorka českého jazyka a literatury na egyptské univerzitě Ain Shams v Káhiře. Další zkušenosti získala během pracovních a studijních cest po Sýrii, Izraeli/Palestině a Jemenu.

 

Mgr. Mohamed Ahmed Mohamed Hassan je lektorem spisovné a hovorové arabštiny v naší jazykové škole. Pochází z Egypta a od roku 2001 studuje český jazyk a literaturu. Studium zahájil na Univerzitě Ajn Šams v Káhiře, v roce 2006 získal bakalářský titul a byl jmenován asistentem tamtéž. Roku 2007 získal stipendium a přestěhoval se do České republiky, kde vystudoval bohemistiku na Ústavu bohemistických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor čeština pro cizince. V současné době je doktorandem na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

 

Mgr. Hana Nováková, Ph.D. vystudovala arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na Filosofické fakultě UK. Tamtéž v rámci doktorského studia obhájila disertační práci na téma "Egyptské výtvarné umění 20. století a jeho role ve společnosti" (se zaměřením na malbu a sochařství). V roce 1995 absolvovala studijní pobyt na Bourguiba Institute v Tunisku. V roce 1998 studovala na Káhirské univerzitě a v akademickém roce 2005/2006 působila na Fakultě výtvarných umění Helwánské univerzity. Arabštinu vyučuje již řadu let, mj. na Západočeské univerzitě v Plzni a Masarykově univerzitě v Brně.

 

Mgr. Alena Tomková, Ph.D. vystudovala Blízkovýchodní studia, Sociální a kulturní antropologii a Kulturní antropologii Předního východu na Fakultě filosofické ZČU v Plzni. Na stejné instituci obhájila disertační práci v oboru Etnologie, věnující se tématu proměny identit v moderním Íránu. Během svého studia absolvovala dva intenzivní kurzy perštiny na ICPS při Teheránské univerzitě (2010, 2011), intenzivní kurz arabštiny na univerzitě Al-Quds v Jeruzalémě (2009) a tamtéž studovala ivrit v ulpanu Milah (2009). Kromě oblasti Blízkého východu se zabývá lingvistickou rozmanitostí regionu jižní a jihovýchodní Asie a studovala na Ústavu jižní a centrální Asie FF UK v Praze sanskrt, hindštinu a indonéštinu. Od roku 2008 vyučuje perštinu a dějiny Íránu na Katedře blízkovýchodních studií FF ZČU v Plzni.

 

Mona Khademi vystudovala Národní univerzitu v Teheránu (knihovnictví a informační technologie). V letech 2005-2007 pracovala pro Íránskou národní knihovnu, kde spravovala fondy zaměřené na perský jazyk, latinu a hindštinu. Později pracovala také jako novinářka a učitelka na základní škole. Nyní žije v České republice a od roku 2012 působí jako lektorka perského jazyka v Džám-e Džam.

 

Seher Karadogan učí v jazykové škole Džám-e Džam turečtinu jako rodilá mluvčí. Vystudovala Katedru americké kultury a literatury na Univerzitě Hacettepe v Ankaře. Na Univerzitě Karlově nyní studuje sociologii a v Praze učí turečtinu přes dva roky. Výuce různých témat pro různé věkové skupiny s rozdílnými potřebami se věnuje téměř deset let. Zajímá se velmi i o umění a řemesla.

 

 

Proč studovat arabštinu, perštinu či turečtinu u nás?

1) Pedagogické zkušenosti a profesionalita

Zakladatelka školy je absolventkou kurzu pro výuku orientálních jazyků na Georgetown University ve Washingtonu a má s výukou jazyků mnohaleté zkušenosti. Sama studovala arabštinu a perštinu u vynikajících pedagogů v Sýrii, Tunisku, Íránu aj. Při výuce je kladen důraz na rozvíjení všech jazykových dovedností - poslechu a porozumění, čtení, psaní i konverzačních schopností.

2) Kvalitní studijní materiály a pomůcky

Pro výuku používáme výhradně vynikající zahraniční učebnice s DVD či audio nahrávkami, například "Alif Baa with DVDs" a 3-dílnou řadu "al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs", dále "Ahlan wa Sahlan: Functional Modern Standard Arabic for Beginners" či "50 Articles: A Textbook for Reading and Listening Comprehension in the Persian Language with CDs". Navíc budou mít studenti k dispozici různé interaktivní programy na procvičování probírané látky.

3) Individuální přístup ke klientům

Naše jazykové kurzy probíhají v malých skupinkách, většinou 6-8 studentů. Pokud se nemůžete dostavit na hodinu, dostanete tentýž den do své emailové schránky veškeré informace o probírané látce i potřebné materiály pro její nastudování, včetně audio nahrávek.

 

 


Džám-e Džam

Společnost Džám-e Džam vznikla - ve své současné podobě - v létě 2009, funguje však již několik let a navazuje na mnohaletou pedagogickou a překladatelskou činnost své zakladatelky Ivety Smržové. Nabízíme kvalitní a profesionální služby jak v oblasti výuky arabštiny či perštiny, tak v oblasti překladů, tlumočení či počítačového zpracování obou jazyků.