Představujeme náš tým:

PhDr. Iveta Smržová, Ph.D. - zakladatelka jazykové školy Džám-e Džam - je absolventkou arabistiky a dějin a kultury islámských zemí na Filozofické fakultě UK. V červnu 2010 dokončila své doktorské studium tamtéž. Dva roky se na FAMU věnovala íránské kinematografii. Během svého studia strávila několik let na různých blízkovýchodních univerzitách (Damašek, Alexandrie, Káhira, Tunis, Teherán). Orientální jazyky vyučuje mnoho let, mj. na Západočeské univerzitě či pro Ministerstvo obrany ČR. V rámci svého výzkumného pobytu v USA v letech 2004/05 absolvovala speciální kurz pro učitele orientálních jazyků na Georgetown University, přední instituci pro výuku orientálních jazyků. V minulosti se také zúčastnila řady mezinárodních konferencí zaměřených na výuku orientálních jazyků. Toho času je na mateřské dovolené.

Mgr. Mohamed Ahmed Mohamed Hassan je lektorem spisovné a hovorové arabštiny v naší jazykové škole. Pochází z Egypta a od roku 2001 studuje český jazyk a literaturu. Studium zahájil na Univerzitě Ajn Šams v Káhiře, v roce 2006 získal bakalářský titul a byl jmenován asistentem tamtéž. Roku 2007 získal stipendium a přestěhoval se do České republiky, kde vystudoval bohemistiku na Ústavu bohemistických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor čeština pro cizince. V současné době pracuje jako překladatel a tlumočník na ambasádě státu Kuvajt . Na FF UK působí jako lektor spisovné arabštiny a egyptského dialektu. 

Mgr. Hana Reinerová vystudovala arabistiku a hebraistiku na Filozofické fakultě UK. V rámci studia absolvovala tři semestry na Filozofické fakultě Jordánské univerzity v Ammánu, kde se kromě studia moderní spisovné arabštiny věnovala protoarabským dialektům a vývoji nabatejského jazyka. V letech 2002-2007 vyučovala český jazyk, kulturu a literaturu na Jazykové fakultě Univerzity Ajn Šams v Káhiře. Další zkušenosti získala během studijních a pracovních cest po Sýrii, Izraeli, Palestině a Jemenu. Výuce jazyků, skupinové i individuální, se věnuje řadu let.

Mgr. Hana Nováková, Ph.D. vystudovala arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na Filosofické fakultě UK. Tamtéž v rámci doktorského studia obhájila disertační práci na téma "Egyptské výtvarné umění 20. století a jeho role ve společnosti" (se zaměřením na malbu a sochařství). V roce 1995 absolvovala studijní pobyt na Bourguiba Institute v Tunisku. V roce 1998 studovala na Káhirské univerzitě a v akademickém roce 2005/2006 působila na Fakultě výtvarných umění Helwánské univerzity. Arabštinu vyučuje již řadu let, v minulosti mj. na Západočeské univerzitě v Plzni a Masarykově univerzitě v Brně, v současné době pak na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Mgr. Mona Khademi vystudovala Národní univerzitu v Teheránu (knihovnictví a informační technologie). V letech 2005-2007 pracovala pro Íránskou národní knihovnu, kde spravovala fondy zaměřené na perský jazyk, latinu a hindštinu. Později pracovala také jako novinářka a učitelka na základní škole. Nyní žije v České republice a od roku 2012 působí jako lektorka perského jazyka v Džám-e Džam. Na FF UK vystudovala bohemistiku a blízkovýchodní studia. Tamtéž působí jako lektorka perského jazyka. Na Akademii věd ČR se podílí na přípravě a zpracování lexikálních dat do vznikajícího persko-českého slovníku. 

Mgr. Alena Tomková, Ph.D. vystudovala Blízkovýchodní studia, Sociální a kulturní antropologii a Kulturní antropologii Předního východu na Fakultě filosofické ZČU v Plzni. Na stejné instituci obhájila disertační práci v oboru Etnologie, věnující se tématu proměny identit v moderním Íránu. Během svého studia absolvovala dva intenzivní kurzy perštiny na ICPS při Teheránské univerzitě (2010, 2011), intenzivní kurz arabštiny na univerzitě Al-Quds v Jeruzalémě (2009) a tamtéž studovala ivrit v ulpanu Milah (2009). Kromě oblasti Blízkého východu se zabývá lingvistickou rozmanitostí regionu jižní a jihovýchodní Asie a studovala na Ústavu jižní a centrální Asie FF UK v Praze sanskrt, hindštinu a indonéštinu. Od roku 2008 vyučuje perštinu a dějiny Íránu na Katedře blízkovýchodních studií FF ZČU v Plzni.

Seher Karadogan učí v jazykové škole Džám-e Džam turečtinu jako rodilá mluvčí. Vystudovala Katedru americké kultury a literatury na Univerzitě Hacettepe v Ankaře. Na Univerzitě Karlově nyní studuje sociologii a v Praze učí turečtinu přes dva roky. Výuce různých témat pro různé věkové skupiny s rozdílnými potřebami se věnuje téměř deset let. Zajímá se velmi i o umění a řemesla.