EGYPTŠTINA 4 online, neděle 18:00-19:30

Rozsah: 15 setkání à 90 minut

Zahájení: 14. července 2024

Lektor: Mgr. Mohamed Hassan

5 700,00 Kč

V tomto kurzu budete i nadále pracovat s učebnicemi Kullu tamaam (tentokrát lekce 5-8) a Kallimni 3arabi. S učebnicí Kullu tamaam si zopakujete a procvičíte již dříve probranou gramatiku. Své vyjadřovací schopnosti rozvinete díky užití spojek (illi/ 3ašán/ inn aj.) a také zájmen v akuzativu. Naučíte se rovněž používat řadové číslovky a komparativ. Obohatíte si slovní zásobu o názvy barvy, různé vlastnosti a popisy osob.