EGYPTŠTINA 1 online, středa 19:10-20:40

Rozsah: 15 setkání à 90 minut

Zahájení: 8. července 2024

Lektor: Mgr. Mohamed Hassan

5 700,00 Kč

Protože víme, že egyptština již dávno není pouhým dialektem arabštiny, k této živé variantě arabštiny přistupujeme zcela nezávisle na MSA. Studenty seznamujeme především s jazykovou situací v arabském světě, zejména pak v Egyptě. Díky jazykovému úvodu mají studenti možnost pochopit specifika takové situace. Na hodinách pracujeme primárně s latinskou transkripcí, což nám naši cestu k nabývání dovedností usnadní a urychlí. Transkripce není zvolena náhodou. Egyptština se v průběhu staletí vyvíjela natolik, že se v mnohém odlišuje od MSA, zejména pokud jde o fonetickou stránku. Právě kvůli tomu arabská abeceda nemůže věrně zachycovat realný stav výslovnosti dnešních Egypťanů. Od kurzu Egyptština 1 si slibujeme, že studenti zvládnou podstatnou část egyptských komunikačních frází, pozdravů, poděkování, přání atd. a budou schopni vytvářet nejrůznější věty, díky kterým zvládnou seznamování (představovat se, popsat práci, bydlení, rodinu...), navigaci ve městě. Budou schopni popsat cestu s použitím nejrůznějších příslovcí místa. Budou schopni udávat čas, odpovídat na otázky typu: v kolik, jak často, jak dlouho pomocí velkého množství příslovcí času. Jelikož je arabské písmo nedílnou součástí reality v Egyptě, písmo v pokročilejší fázi zařazujeme, aby našim studentům neunikla tak podstatná část života, které se jen tak nevyhnou.