ARABŠTINA PRO POKROČILÉ, úterý 18:40-20:10

  • Zahájení: 21. února 2023
  • Rozsah: 15 x 90-minutová lekce
  • Lektor: Mgr. Mohamed Hassan 
4 800,00 Kč

Tento konverzační kurz pro pokročilé má za cíl jednak zdokonalování vyjadřovacích dovedností studentů, jednak seznamování studentů s reáliemi arabského světa. Do kurzu jsou zařazována nejaktuálnější témata společenská, politická, náboženská a jiná, která poskytují studentům vhled do problémů současných arabských společností a seznamují studenty s nepříliš známými tvářemi národů na Blízkém východě. 

Kromě témat z arabského světa se do kurzu zařazují aktuální témata z české politické scény, pracuje se s grafy a statistikami z ekonomiky, demografie atd. Témata jako práva žen, náboženských aj. menšin nabízí možnost porovnávat stav české a arabské / muslimské společnosti a představují studentům reálný obraz o Blízkém východě.. 

 V kurzu se nezapomíná ani na gramatiku a lexikum. Součástí kurzu je výklad o gramatice a zvláštní pozornost se věnuje syntaxi a skladbě arabské věty.