ARABŠTINA pro pokročilé, úterý 18:40-20:10

  • Zahájení: 4. října 2022
  • Rozsah: 15 x 90-minutová lekce
  • Úroveň: 6. lekce II. dílu učebnice al-Kitaab
  • Lektor: Mgr. Mohamed Hassan 
4 800,00 Kč

Tento kurz arabštiny je určen pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení a kultivování svých vyjadřovacích schopností v arabštině, stejně jako porozumění čtenému textu i mluvenému slovu. Během výuky bude kladen důraz na využití audiovizuálních materiálů učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part Two, arabských médií, internetových stránek a dalších zdrojů.

Konverzační témata se budou mimo jiné týkat:

  • arabské kultury a jejích představitelů
  • arabské historie
  • rozdílů mezi spisovnou arabštinou a dialektem a jejich užití v každodenním životě
  • arabských médií