ARABŠTINA 7, pátek 17.00-18.30

Zahájení: 1. října 2021

Rozsah: 15 setkání po 90 minutách

Úroveň: od 14. lekce I. dílu učebnice

4 800,00 Kč
Please select variants first

Kurz "Arabština 7" je určen středně pokročilým studentům, kteří již zvládli vyjádření různých časů i způsobů v arabštině (např. modálních sloves chtít, muset, moci). Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One (od 14. lekce) a dalších studijních materiálů poskytnutých vyučujícím. Studenti si na této úrovni zásadně obohatí slovní zásobu, osvojí si vybrané syntaktické jevy a naučí se mluvit o tématech jako turistika, oslavy svátků, tradice a rozmanité reálie arabského světa.

V tomto kurzu se naučíte:

  • časovat tzv. slovesa s 2. slabou - قال عاش نام
  • časovat tzv. slovesa se 3. slabou - مشى نسي صحا
  • tvoření vztažných vět
  • rozšířené kmeny slovesné

Konverzační témata mj. zahrnují:

  • popis dne, denní režim
  • cestování, návštěva Káhiry a Alexandrie
  • oslavy náboženských i jiných svátků
  • reálie arabského světa