ARABŠTINA 3, čtvrtek 17:00-18:30

Zahájení: 1. února 2024

Rozsah: 15 x 90-minutová lekce

Úroveň: od 6. lekce al-Kitaab...

Lektor: Mgr. Hana Reinerová

5 700,00 Kč

Kurz "Arabština 3" je určen mírně pokročilým studentům, kteří již kromě arabského písma zvládli i základní gramatické jevy (zejména vyjádření přítomného, budoucího a minulého času). Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One a dalších studijních materiálů poskytnutých vyučujícím. Studenti si na této úrovni zásadně obohatí slovní zásobu a naučí se dorozumět se na trhu, v bance, na poště, u lékaře apod. Po skončení kurzu budou schopni konverzovat na témata jako čtvero ročních období, volný čas, cestování, život v zahraničí apod.

V tomto kurzu se naučíte:

 • řadové číslovky a vyjádření času
 • sloveso "lajsa" (nebýt)
 • subjunktiv a modální slovesa chtít, muset, moci
 • zápor do budoucna
 • počítaný předmět po číslovkách

Konverzační témata zahrnují:

 • čtvero ročních období
 • v bance, výměna peněz
 • volný čas a koníčky
 • na trhu
 • na poště
 • u lékaře