ARABŠTINA 2, středa 17:30

Zahájení: 3. července 2024

Rozsah kurzu: 15 x 90-minutová lekce

Úroveň: od 2. lekce al-Kitaab...

Lektor: Mgr. Hana Reinerová


5 700,00 Kč

Kurz "Arabština 2" je určen těm zájemcům o studium arabštiny, kteří již zvládli arabské písmo, základní konverzační fráze a vyjádření přítomného času základních sloves. Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One (od 2. lekce) a dalších studijních materiálů poskytnutých vyučujícím. Na této úrovni se studenti naučí mimo jiné používat slovesa v minulém čase či stupňovat přídavná jména a příslovce. Po absolvování kurzu budou schopni konverzovat na řadu témat z každodenního života. Naučí se např. vyplňovat příletovou kartu na letišti, dorozumět se v hotelu, v restauraci atd.

V tomto kurzu se naučíte:

 • jak se řeknou dny v týdnu
 • genitivní spojení
 • minulý čas sloves
 • složené slovesné časy (např. kuntu adrusu apod.)
 • stupňování přídavných jmen a příslovcí - komparativ i superlativ
 • účelové věty
 • tvorba a užití příslovcí
 • masdary a jejich užití v arabštině
 • participium aktivní a pasivní a jejich užití
 • číslovky 11-100

Konverzační témata zahrnují:

 • na letišti
 • v hotelu
 • v restauraci
 • život ve městě
 • různé obory a stupně studia
 • různá povolání
 • čtvero ročních období a počasí