Turečtina 2

Turečtina 2

Turečtina 2

Kurz je určen pro studenty se základy turečtiny, kteří zvládají přítomný čas jmenné i slovesné věty. V tomto kurzu se studenti naučí přivlastňování, vyjádření slovesa mít a související využití genitivu. Dále si osvojí tvoření minulého času jmenné i slovesné věty. Získají také celkový přehled o pádovém systému turečtiny. Součástí kurzu je také úvod do užití modálních sloves moci a muset. S využitím získaných vědomostí budou pokryta konverzační témata jako jsou rodinné vztahy, cestování a popis cesty či některé témata z turecké kultury.

gramatická stránka:

 • přivlastnění
 • pádové koncovky - genitiv, akuzativ
 • tvoření složenin (genitivní spojení, "turecký ezáfet")
 • vyjádření slovesa mít
 • stupňování adjektiv a adverbií
 • minulý čas sloves i jmenné věty
 • vybrané záložky
 • modální slovesa - moci, muset
 • imperativ

konverzační témata:

 • rodina a rodinné vztahy
 • život ve městě, cestování
 • popis cesty
 • životopis
 • vaření, kuchyně
 • turecká historie