Turečtina 1

Turečtina 1

Turečtina 1

Studenti se seznámí se základy turečtiny. Naučí se číst, psát tureckou abecedou. Osvojí si konverzační obraty v situacích jako je seznámení, nakupování či objednávání v restauraci. Naučí se vytvořit větu jmennou a slovesnou v přítomném čase.

gramatická stránka:

 • abeceda, pravopis
 • osobní, ukazovací, lokální a tázací zájmena
 • množné číslo
 • jmenná věta
 • některé pádové koncovky - lokativ, ablativ, dativ
 • číslovky základní, řadové, neurčité
 • přítomný čas
 • vybrané záložky a spojky

konverzační témata:

 • pozdravy, seznámení
 • nakupování, objednání v restauraci
 • představení - můj den, práce, koníčky