Perština 2

Perština 2

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ


Kurz "Perština 2" je určen mírně pokročilým studentům, kteří již zvládli perské písmo a základní gramatické jevy (zejména přítomný a minulý čas vybraných sloves). Na této úrovni se studenti naučí konverzovat na řadu témat, např. čtvero ročních období, dovolená, cestování atd. Z gramatických jevů si v tomto kurzu studenti osvojí průběhové časy sloves, budoucí čas, modální slovesa aj. Při kurzu bude kromě jiných učebních materiálů využívána učebnice perštiny od Manuchehra Kouchaka: A Textbook for Reading and Listening Comprehension in the Persian Language.

 

V tomto kurzu se naučíte:

  • rozkazovací způsob sloves
  • modální slovesa chtít, muset, moci apod.
  • stupňování přídavných jmen a příslovcí
  • minulý čas průběhový
  • budoucí čas sloves

Konverzační témata zahrnují:

  • dovolená a cestování
  • ubytování v hotelu
  • čtvero ročních období
  • na poště
  • volný čas

Ukázky této úrovně:   Ukazka PER2.mp3 (2,8 MB)    PER2.pdf (25,4 kB)