Arabština 9

Arabština 9

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ

 

Arabština 9 je určena velmi pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení a kultivování svých vyjadřovacích schopností v arabštině, stejně jako porozumění čtenému textu i mluvenému slovu. Během výuky bude kladen důraz na využití audiovizuálních materiálů posledních kapitol učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part Two,  arabských médií, internetových stránek a dalších zdrojů.

Konverzační témata se budou mimo jiné týkat:

  • arabské kultury a jejích představitelů
  • arabské historie
  • rozdílů mezi spisovnou arabštinou a dialektem a jejich užití v každodenním životě
  • arabských médií

 

Ukázky této úrovně: Arabština9.pdf (1,6 MB)