Arabština 8

Arabština 8

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ

 

Arabština 8 je určena velmi pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení a kultivování svých vyjadřovacích schopností v arabštině, stejně jako porozumění čtenému textu i mluvenému slovu. Během výuky bude kladen důraz na využití audiovizuálních materiálů z učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part Two a jiných zdrojů.

Konverzační témata se budou mimo jiné týkat:

  • pohádek tisíce a jedné noci a dalších příběhů arabské literatury
  • arabské kultury a jejích představitelů
  • arabské historie
  • rozdílů mezi spisovnou arabštinou a dialektem a jejich užití v každodenním životě

Ukázky této úrovně: Ukázka AR8.mp3 (4,1 MB), Arabština8.jpg (1,1 MB)