Arabština 7

Arabština 7

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ

 

Arabština 7 je určena velmi pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení a kultivování svých vyjadřovacích schopností v arabštině, stejně jako porozumění čtenému textu i mluvenému slovu. Během výuky bude kladen důraz na využití audiovizuálních materiálů z učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part Two a jiných zdrojů.

Konverzační témata se budou mimo jiné týkat:

  • arabského tisku a médií obecně
  • studia na univerzitě a vzdělávání obecně
  • arabské kultury a jejích předních představitelů
  • společenského života a společenských institucí v arabském světě

 

Ukázky této úrovně: Ukázka AR7.mp3 (5 MB), Arabština7.jpg (1 MB)