Arabština 6

Arabština 6

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ


Arabština 6 je určena velmi pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení a kultivování svých vyjadřovacích schopností v arabštině, jakož i porozumění čtenému textu i mluvenému slovu. Během výuky bude kladen důraz na využití audiovizuálních materiálů z učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part Two a jiných zdrojů.


Konverzační témata se budou mimo jiné týkat:

  • cestování a reálií arabského světa (např. návštěva Damašku, Káhiry apod.)
  • islámských reálií - postního měsíce ramadánu, oslav svátků atd.
  • arabského tisku a médií obecně
  • studia na univerzitě a vzdělávání obecně
  • arabské kultury a jejich předních představitelů
  • společenského života a společenských institucí v arabském světě

 

 

    Ukázky této úrovně: Ukázka ARA6.mp3 (4 MB)  Arabstina6.pdf (362,2 kB)