Arabština 5

Arabština 5

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ

 

Arabština 5 je určena pokročilým studentům, u nichž se kromě konverzačních dovedností a znalosti základních gramatických jevů předpokládá obeznámenost s nejběžnějšími slabými slovesy a rozšířenými slovesnými kmeny (II. až V.). Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One (od 16. lekce) a dalších studijních materiálů dodaných vyučujícím. Součástí kurzu budou mimo jiné poslechy a analýza televizních pořadů typu "kalendária" a jiných autentických materiálů poskytujících mnoho informací o reáliích arabského a islámského světa.
 

Ukázky této úrovně: Ukazka AR5.mp3 (2,7 MB)  

                             Arabstina5.pdf (326,6 kB)

                             Arabstina5-2.pdf (538,8 kB)