Arabština 4

Arabština 4

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ

 

Kurz "Arabština 4" je určen středně pokročilým studentům, kteří již zvládli vyjádření různých časů i způsobů v arabštině (např. modálních sloves chtít, muset, moci). Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One (od 10. lekce) a dalších studijních materiálů poskytnutých vyučujícím. Studenti si na této úrovni zásadně obohatí slovní zásobu, osvojí si vybrané syntaktické jevy a naučí se mluvit o tématech jako turistika, oslavy svátků, tradice a rozmanité reálie arabského světa. 

 

V tomto kurzu se naučíte:

  • časovat tzv. slovesa s 2. slabou - قال عاش نام
  • časovat tzv. slovesa se 3. slabou - مشى نسي صحا
  • tvoření vztažných vět
  • rozšířené kmeny slovesné

 

Konverzační témata mj. zahrnují:

  • popis dne, denní režim
  • cestování, návštěva Káhiry a Alexandrie
  • oslavy náboženských i jiných svátků
  • reálie arabského světa
     

 

Ukázky této úrovně:      Ukazka AR4.mp3 (1,6 MB)    

                                         Arabstina4.pdf (225,5 kB)  

                                         Arabstina4-2.pdf (283,9 kB)