PERŠTINA 2, středa 17:00-18:30

 • Zahájení: 15. února 2023
 • Rozsah: 15 setkání à 90 minut
 • Lektor: Mgr. Mona Khademi
4 800,00 Kč

Kurz "Perština 2" je určen mírně pokročilým studentům, kteří již zvládli perské písmo a základní gramatické jevy (zejména přítomný a minulý čas vybraných sloves). Na této úrovni se studenti naučí konverzovat na řadu témat, např. čtvero ročních období, dovolená, cestování atd. Z gramatických jevů si v tomto kurzu studenti osvojí průběhové časy sloves, budoucí čas, modální slovesa aj. Při kurzu bude kromě jiných učebních materiálů využívána učebnice perštiny od Manuchehra Kouchaka: A Textbook for Reading and Listening Comprehension in the Persian Language.

V tomto kurzu se naučíte:

 • rozkazovací způsob sloves
 • modální slovesa chtít, muset, moci apod.
 • stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • minulý čas průběhový
 • budoucí čas sloves

Konverzační témata zahrnují:

 • dovolená a cestování
 • ubytování v hotelu
 • čtvero ročních období
 • na poště
 • volný čas