EGYPTŠTINA 3, pondělí 17:00-18:30

Rozsah: 15 setkání à 90 minut

Zahájení: 26. února 2024

Lektor: Mgr. Mohamed Hassan5 700,00 Kč

V tomto kurzu se studenti budou věnovat konverzačním tématům týkajícím se vyjádření času, místa, orientace ve městě, povolání a denního režimu. Pracovat budou s texty a poslechy učebnice Kullu tamaam (lekce 4-8) a Kallimni 3arabi (lekce 1-3). Z gramatiky se budou věnovat zejména slovesům (přítomný čas, subjunktiv, základní modální slovesa, minulý čas, zápor sloves, rozkazovací způsob apod.). Slovní zásoba na této úrovni se bude týkat témat rodina, barvy, vlastnosti, oblečení, popis osob. Studenti už se také začnou seznamovat s arabským písmem.