ARABŠTINA 9

Zahájení a rozvrh: dle domluvy

Rozsah: 15 setkání à 90 minut4 800,00 Kč

Arabština 9 je určena středně pokročilým studentům, u nichž se kromě konverzačních dovedností a znalosti základních gramatických jevů předpokládá obeznámenost s nejběžnějšími slabými slovesy a rozšířenými slovesnými kmeny. Výuka bude probíhat dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One a dalších studijních materiálů dodaných vyučujícím. Součástí kurzu budou mimo jiné poslechy a analýza televizních pořadů typu "kalendária" a jiných autentických materiálů poskytujících mnoho informací o reáliích arabského a islámského světa.