ARABŠTINA 9, úterý 17:30-19:00

Zahájení: 6. října 2020

Rozsah: 15 setkání à 90 minut


4 800,00 Kč

Arabština 9 je určena pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení a kultivování svých vyjadřovacích schopností v arabštině, stejně jako porozumění čtenému textu i mluvenému slovu. Během výuky bude kladen důraz na využití audiovizuálních materiálů učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part Two, arabských médií, internetových stránek a dalších zdrojů.

Konverzační témata se budou mimo jiné týkat:

  • arabské kultury a jejích představitelů
  • arabské historie
  • rozdílů mezi spisovnou arabštinou a dialektem a jejich užití v každodenním životě
  • arabských médií