ARABŠTINA 8, středa 18:40-20:10

Zahájení: 16. září 2020

Rozsah: 15 setkání à 90 minut4 800,00 Kč

Arabština 8 je určena středně pokročilým studentům, u nichž se kromě konverzačních dovedností a znalosti základních gramatických jevů předpokládá obeznámenost s nejběžnějšími slabými slovesy a rozšířenými slovesnými kmeny (II. až V.). Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One (od 18. lekce) a dalších studijních materiálů dodaných vyučujícím. Součástí kurzu budou mimo jiné poslechy a analýza televizních pořadů typu "kalendária" a jiných autentických materiálů poskytujících mnoho informací o reáliích arabského a islámského světa.