ARABŠTINA 11 online, pátek 18:40-20:10

Zahájení: 6. října 2023

Rozsah: 15 x 90-minutová lekce

Lektor: Mgr. Mohamed Hassan

4 800,00 Kč

Kromě teoretické znalosti základů arabské gramatiky a syntaxe se v kurzu snažíme o praktickou stránku jazyka. Podstatou část hodin věnujeme konverzaci na každodenní témata s maximální snahou o využívání nově nabytých znalostí jak z gramatiky, tak z oblasti lexika. Snažíme se o to, aby kurz byl co nejvíce komplexní a zahrnoval i kulturu arabského světa. Studenti mají díky tomu možnost nahlédnout do různých stránek života na Blízkém východě a seznamovat se s tamními tradicemi a zvyky. Kromě učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One, ze které se snažíme vždy vytěžit co nejvíce, využíváme i materiály různého druhu, zejména pak autentické nahrávky s praktickou slovní zásobou, které jsou vytvořeny studentům "na míru". Pro více motivované studenty: ((Lektor vždy ocení práci motivovanějších studentů nad rámec hodin, ochotně komunikuje, poradí, pomůže a rád opraví jakoukoliv vaši písemnou a jinou tvorbu v arabštině)).