INTENZIVNÍ ARABŠTINA 1 (září)

2-týdenní intenzivní kurz

Zahájení: 16. září 2024

Konání: pondělí-pátek 15:50-19:00

Rozsah: 10 x 180 minut

Lektor: Mgr. Hana Reinerová 

6 400,00 Kč

Kurz "Arabština 1" je určen úplným začátečníkům, kteří se s arabštinou setkávají poprvé. Během šesti lekcí se naučíte číst a psát arabské písmo a používat jednoduché konverzační fráze typu: jak se máš, odkud jsi, těší mě apod. Následně na této úrovni zvládnete tvoření jmenných a slovesných vět a užívání přítomného a budoucího času několika základních sloves. Po absolvování kurzu budete schopni se představit a jednoduchými větami konverzovat na témata jako rodina, studium, zaměstnání. Získáte tak dobré základy pro další studium moderní spisovné arabštiny nebo některého z dialektů.

V tomto kurzu se naučíte:

 • číst a psát arabské písmo
 • určitý člen al- a jeho užití
 • pády a pádové koncovky v arabštině
 • osobní a ukazovací zájmena
 • tvoření ženského rodu
 • různé opisy slovesa "mít"
 • přivlastňování
 • jmenné věty
 • předložky a předložkové vazby
 • přídavné jméno vztahové
 • tázací zájmena: kdo, kdy, kde, kam, který, co, kolik, za kolik apod.
 • základní číslovky 1-10
 • přítomný a budoucí čas základních sloves (jíst, pít, chodit, číst, psát, pracovat, studovat, bydlet, znát, rozumět, ptát se atd.)
 • pravidelná i nepravidelná množná čísla

Konverzační témata zahrnují:

 • pozdravy a představování
 • arabské země a jejich názvy, národnosti
 • studium na univerzitě
 • rodina a příbuzní
 • zaměstnání