Setkání s islámskou architekturou ve výstavní síni historické budovy Karolina, Ovocný trh, Praha 1

23.01.2010 17:05

 

Káhira Vítězná

Čtvrtek 21. ledna 2010 v 16 hodin

Mgr. Hana Benešovská, Český egyptologický ústav FF UK

Více o káhirské středověké architektuře. Počátky památkové péče a nové projekty rekonstrukce památek v historickém centru Káhiry.

 

Káhira Taqíjuddína al-Maqrízího

Čtvrtek 28. ledna 2010 v 16 hodin

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D., Orientální ústav Akademie věd ČR

Obraz středověkého města v díle předního muslimského učence a historika 14. a 15. století. Výklad s četbou vybraných přeložených ukázek z díla Taqíjuddína al-Maqrízího spojený s promítáním fotografií káhirských památek.

 

Moderní architektura pro Egypt

Čtvrtek 4. února 2010 v 16 hodin

Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D., GEM architects, s.r.o., Archip s.r.o.

Velké egyptské muzeum, Egyptská obchodní komora a další – soutěžní návrhy ateliéru GEM architects. O egyptské moderní architektuře, architektonických soutěžích a soužití historických a nových staveb v srdci památkové zóny.

 

Vila pod pyramidami (18, šari' al-Haram)

Čtvrtek 11. února 2010 v 16 hodin

Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc., ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK

Založení káhirského pracoviště Českého egyptologického ústavu a počátky české egyptologie v Egyptě. 

—————

Zpět