Kurzy turečtiny

Turečtina 2

Turečtina 2
Turečtina 2 Kurz je určen pro studenty se základy turečtiny, kteří zvládají přítomný čas jmenné i slovesné věty. V tomto kurzu se studenti naučí přivlastňování, vyjádření slovesa mít a související využití genitivu. Dále si osvojí tvoření minulého času jmenné i slovesné věty. Získají také celkový...

—————

Turečtina 1

Turečtina 1
Turečtina 1 Studenti se seznámí se základy turečtiny. Naučí se číst, psát tureckou abecedou. Osvojí si konverzační obraty v situacích jako je seznámení, nakupování či objednávání v restauraci. Naučí se vytvořit větu jmennou a slovesnou v přítomném čase. gramatická stránka: abeceda,...

—————