Kurzy perštiny

Perština 1

Perština 1
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ Kurz "Perština 1" je určen úplným začátečníkům, kteří se s perštinou setkávají poprvé. Při výuce budeme mimo jiné používat učebnici perštiny od Manuchehra Kouchaka: A Textbook for Reading and Listening Comprehension in the Persian Language a řadu dalších materiálů,...

—————

Perština 2

Perština 2
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ Kurz "Perština 2" je určen mírně pokročilým studentům, kteří již zvládli perské písmo a základní gramatické jevy (zejména přítomný a minulý čas vybraných sloves). Na této úrovni se studenti naučí konverzovat na řadu témat, např. čtvero ročních období, dovolená,...

—————

Perština 3

Perština 3
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ Perština 3 je určena středně pokročilým studentům, kteří již kromě přítomného a minulého času sloves zvládli i vyjádření budoucího času a modálních sloves chtít, moci, muset apod. Na této úrovni si studenti zásadně obohatí slovní zásobu a naučí se konverzovat na témata...

—————

Perština 4

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ

—————

Perština 5

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ

—————

Perština 6

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ

—————