Kurzy arabštiny

Arabština 1

Arabština 1
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ Kurz "Arabština 1" je určen úplným začátečníkům, kteří se s arabštinou setkávají poprvé. Během šesti lekcí se naučíte číst a psát arabské písmo a používat jednoduché konverzační fráze typu: jak se máš, odkud jsi, těší mě apod. Následně na této úrovni zvládnete tvoření...

—————

Arabština 2

Arabština 2
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ Kurz "Arabština 2" je určen těm zájemcům o studium arabštiny, kteří již zvládli arabské písmo, základní konverzační fráze a vyjádření přítomného času základních sloves. Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One (od...

—————

Arabština 3

Arabština 3
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ Kurz "Arabština 3" je určen mírně pokročilým studentům, kteří již kromě arabského písma zvládli i základní gramatické jevy (zejména vyjádření přítomného, budoucího a minulého času). Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs,...

—————

Arabština 4

Arabština 4
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ   Kurz "Arabština 4" je určen středně pokročilým studentům, kteří již zvládli vyjádření různých časů i způsobů v arabštině (např. modálních sloves chtít, muset, moci). Výuka bude probíhat primárně dle učebnice Al-Kitaab fii Ta'allum al-'Arabiyya with DVDs, Part One...

—————

Arabština 5

Arabština 5
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ   Arabština 5 je určena pokročilým studentům, u nichž se kromě konverzačních dovedností a znalosti základních gramatických jevů předpokládá obeznámenost s nejběžnějšími slabými slovesy a rozšířenými slovesnými kmeny (II. až V.). Výuka bude probíhat primárně dle...

—————

Arabština 6

Arabština 6
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ Arabština 6 je určena velmi pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení a kultivování svých vyjadřovacích schopností v arabštině, jakož i porozumění čtenému textu i mluvenému slovu....

—————

Arabština 7

Arabština 7
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ   Arabština 7 je určena velmi pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení a kultivování svých vyjadřovacích schopností v arabštině, stejně jako porozumění čtenému textu i mluvenému...

—————

Arabština 8

Arabština 8
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ   Arabština 8 je určena velmi pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení a kultivování svých vyjadřovacích schopností v arabštině, stejně jako porozumění čtenému textu i mluvenému...

—————

Arabština 9

Arabština 9
AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ   Arabština 9 je určena velmi pokročilým studentům, kteří již zvládli většinu arabské gramatiky a chtějí se zaměřit na obohacování slovní zásoby a zdokonalení a kultivování svých vyjadřovacích schopností v arabštině, stejně jako porozumění čtenému textu i mluvenému...

—————

Arabština 10

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ

—————